Synths

Moog One
MiniMoog
MiniKorg 700
ARP Odyssey MK1
Korg MS 10
Roland Sh-101
DSI Prophet 8
Korg Wavestation
Korg Volca fm
Yamaha DX7
Yamaha CS-15
Roland Juno 106
Korg MICROKORG
Casio CZ-1